fredag 9. april 2010

Hva tror legene en MR undersøkelse koster?

Leger har en portvaktrolle der de skal vurdere kostnadene og nytten av ulike intervensjoner. For å gjøre dette må de kjenne kostnadene knyttet til ulike tiltak. Et konkret eksempel er bruk av MR. Spørsmålet blir da "Vet legene hva en MR-undersøkelse koster?" Sammen med Berit Bringedal har jeg undersøkt dette nærmere og svarene er gjengitt i figuren nedenfor.

Som vi kan se fra figuren, er det stor spredning i hva legene tror en typisk MR-undersøkelse av et kne koster dvs. pasientens egenandel og refusjonsutgifter. Mange har god kjennskap til den sanne prisen (omkring 1250 kroner for noen år siden - lavere i dag), men mange tar også feil. Mer enn halvparten tar feil med mer enn 50% og 12% av legene tror at kostnadene er mer enn fire ganger så store som de virkelig er.

Poenget med dette er ikke bare å mase om kostnader. Vi vil alle helst gå til en lege som ikke tenker for mye på kostnader - i alle fall så lenge vi ikke betaler så mye selv. Men hvis perspektivet er større enn navlen, vil de fleste også være enige i at det ville være lurt om man vurderte kostnadene i forhold til gevinstene før man gjør ting. Det ville da være praktisk om legen som ofte sitter med best informasjon om nytten av ulike tiltak, også er den som vurderer helheten. Og hvis legen først skal ta med kostnader i beregningen ville det være dumt om man kommer til en lege som sier nei til MR fordi man på feilaktig grunnlag tror at kostnadene er svært høye. Og for samfunnet - oss alle som helhet - blir det også dumt om man skriver ut for menge henvisninger eller medisiner fordi man enten ikke bryr seg om eller ikke vet om kostnadene. Derfor er det viktig. Legene forvalter store summer og det bør gjøres på et så godt informasjonsgrunnlag som mulig.

Se også lederartikkelen til Sagsveen og Rørtveit med en diskusjon av funnene i en større kontekst: Skal legene prioritere etter kostnader eller nytte?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar