mandag 30. september 2013

En økonom bekjenner sine synder

Det er lett å være økonom og si at andre må bli flinkere til å prioritere. Det er vanskeligere for de som må sitte ansikt til ansikt med pasientene eller interessegruppene. Denne innlysende innsikten har en viktig implikasjon:  Å lage et prioriteringsystem som implisitt krever at beslutningstagerne skal gå på tvers av egen rolleforståelse, følelse eller egeninteresse, er fånyttes. Spørsmålet er hvordan man kan lage systemer som både prioriterer og samtidig ikke krever det umulige av de som skal ta avgjørelsen i hverdagen. Tre mulige ideer er selvpålagte begrensninger, retningslinjer, bedre informasjon og tilbakemeldingssystemer.

Les mer her, kronikk i Dagens Medisin.


Share |