fredag 11. mars 2011

Helseøkonomi og Verdens rikeste land

Ingen tunge forskningsnyheter denne uken, bare en liten reflekterende agurk.

Når begynte man å snakke om helseøkonomi i Norge? I følge avisenes arkiver, er det først de siste fem årene at ordet har blitt brukt ofte i norske aviser:

Antall ganger "helseøkonomi" er nevnt i noen store norske aviser


Dette beviser selvsagt ikke så mye. Man tenkte på emnene lenge før man brukte begrepet helseøkonomi. Litt mer interessant er det å se på utviklingen i forhold til andre land. For eksempel ble termen "health economics" flittig brukt i engelske bøker mer enn ti år før "helseøkonomi" ble vanlig i Norge:

Bruken av "health economics" i engelske bøker 
(i prosent av alle ord som er brukt)


Man kunne også sammenligne med utviklingen i bruken av andre uttrykk. For eksempel "verdens rikeste land" som ser ut til å ha tatt av de siste ti årene:

Antall ganger uttrykket "verdens rikeste land" er brukt i noen store norske aviser

Det er selvsagt en del problemer med tallgrunnlaget fordi ikke alle avisene har arkiver som går like langt tilbake, men trender i bruk av ord kan kanskje si noe om hva vi er opptatt av og hvordan vi ser på oss selv.


Share |

2 kommentarer:

  1. Jeg er helt enig i at bruk av ordet "helseøkonomi" er blitt hyppig de siste årene. Dessverre ble ordet brukt i tide og utide og ofte er det status som knyttes til bruken av det moderne fashonable begrepet. Siden jeg opplever at ordet "helseøkonomi" anvendes i de sammenhenger hvor det ikke er noe snakk om helseøkonomi hadde det vært spennende å foreta en underøskelse på menneskets forståelse og oppfatninger av hva "helseøkonomi" egentlig er.

    SvarSlett
  2. Min kommentar gjelder for norske forhold og er en subjektiv opplevelse av ordets bruk.

    SvarSlett