mandag 13. april 2015

En stille skandale

EN SKANDALE er vanligvis et oppsiktsvekkende avvik fra normalen. Men noen ting er skandaløse samtidig som det er normalsituasjonen. Tilgang til helsedata for forskningsformål er en slik skandale: En stille skandale som skaper få overskrifter, men som man med enkle midler kunne ha rettet opp.

Problemet er at dagens regelverk gjør det svært tidkrevende og kostbart å få tilgang til koblet informasjon fra ulike register. Det betyr at slike koblinger i praksis gjøres langt sjeldnere og tregere enn man ellers kunne.

ALVORLIG. Dette er en alvorlig mangel fordi registrene hjelper oss til å oppdage sammenhenger som bokstavelig talt kan være livsviktige: Er skruer eller protese best behandling for lårhalsbrudd? Gir bruk av Vioxx flere hjerteinfarkt? Vil endringer i egenandeler påvirker antall legebesøk for barn?

Det skandaløse er med andre ord at mange kunne ha fått det bedre fordi vi med et annet system kunne vite mye mer – og lære mye raskere. 


Hva kan gjøres?
Les hele kronikken i Dagens Medisin her: http://bit.ly/1GD7zUq


Share |

onsdag 28. januar 2015

Interaktiv figur som viser hva vi bruker helsepengene på

Vi bruker 57 000 kroner per person på helse per år. Figuren nedenfor viser hvor mye av dette som går til sykehus, legetjenester, legemidler og lignende. Figuren er interaktiv. Ved å klikke på en kategori, får man en mer detaljert inndeling av hva man bruker på de ulike underkategoriene (Venstreklikk går innover i figuren, høyreklikk utover).

Tallene kommer fra SSB, inndelingen er basert på OECDs oppdeling og definisjon av ulike helsekostnader, og figuren er laget ved hjelp av Google Tree Map.

Selv om figuren gir en viss oversikt, bør man huske saltet. Om vi virkelig bare bruker 2% av utgiften på forebygging eller om administrasjonskostnadene virkelig er så lave, vil avhenge mye av hvordan ting defineres. Selv om man kan krangle om detaljene, er hovedbildet klart. Utgiftene kan deles i fire omtrent like store kategorier: Sykehus (ca. 25%), legetjenester (25%), sykehjem (25%) og alt annet.

Figuren i seg selv er bare beskrivende, men med flere detaljer kan den gi grunnlag for interessante analyser. For eksempel om vi bruker overraskende mye eller lite på noe, og om de store pengene går til de viktigste tingene. Det vil da kunne være nyttig å legge til flere detaljer som hvor mye vi bruker på ulike takster eller hvor mye vi bruker på ulike diagnoser. I de neste ukene vil jeg bearbeide og legge ut denne informasjonen også.
 

Klikk her for en større versjon i et eget vindu. Høyreklikk på en kategori for å gå inn og få flere detaljer. Venstreklikk for å gå tilbake og få mer generelle utgiftskategorier.

Share |