torsdag 15. oktober 2009

Høyere eller lavere administrative utgifter med et offentlig helsevesen?

Obamas reformplaner har utløst mange debatter blant ledende økonomer og akademikere. Sist ute er en krangel om administrative utgifter. Det har lenge vært kjent at utgiftene til administrasjon i helsevesenet har vært høye i USA (rundt 14-22% sier noen). Det er mange mulige grunner til dette - alt fra dyre og byråkratiske ordninger for å forsikre seg mot rettssaker til at man må forholde seg til mange ulike forsikringsselskaper og utgifter knyttet til reklame og lobbyvirksomhet. Det er også ting som tyder på at et offentlig system har lavere administrasjonskostnader. For eksempel er de adminstrative utgiftene i Medicare estimert til mellom 3% og 8%.

Andre hevder at sammenligningen er misvisende fordi Medicare har en spesiell gruppe pasienter som ofte er dyre å behandle. Det er derfor ikke rart at adminstrasjonsutgiftene bare blir en liten del av kostnadene. Det private derimot, mener de, har ofte pasienter som er innom for billigere behandlinger og som en andel av totalutgiftene blir derfor administrasjonsutgiftene lavere. Dette underbygges også når man ser på absolutte tall. I gjennomsnitt har da det offentlige en utgift på $509 per pasient, mens det private har $453.

Det er selvsagt rett at man ikke kan sammenligne prosentene når det er ulike pasientgrupper, men - og det er derfor krangelen har oppstått - det kan også være misvisende å bruke administrative utgifter per pasient. Det man burde gjøre var å sammenligne administrative utgifter per like pasient i de to systemene (samme type sykdom, alvorlighet og lignende). Mer om debatten her, inkludert linker til de forskjellige bidragene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar