torsdag 8. oktober 2009

Billige medisiner, men dyrt allikevel!

Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås og Odd Rune Straume har skrevet en rapport der de viser at prisen på medisiner i Norge er blant de laveste i Vest-Europa (se omtale her og her). Dette er interessant fordi prisene på legemidler er sterkt regulert og funnene kan tyde på at systemet virker i den forstand at det gir lave priser. Kanskje for lave vil noen si, men det er en annen diskusjon. De lave prisene betyr imidlertid ikke at vi bruker mindre på medisiner i Norge enn andre land. Tvert i mot! Tall fra OECD viser at vi samlet sett bruker betydelig mer på medisiner per innbygger enn mange andre land. Lave priser og stort forbruk!

1 kommentar:

  1. Vi har fått en kommentar om det virkelig er slik at Norge bruker mer per innbygger på legemidler enn andre land. det avhenger av hvordan man måler dette. I prosent av helseutgiftene eller BNP ligger vi ikke høyt. Målt i kroner og øre ligger vi høyt når vi sammenligner oss blant annet med de andre nordiske landene.

    Her er en rask figur, laget av stipendiat Ida Eriksen som viser noe av forskjellene basert på OECD data: http://www.scribd.com/doc/20796777/Figure-1-the-Curves-Show-Country-Per-Capita-Expenditure-on-OECD-System-of-Health-Account-Categories-HC4

    SvarSlett