fredag 2. oktober 2009

Eldrebølgen og kostnader

Aftenposten har et oppslag om at eldrebølgen krever flere sykehus (her). Artikkelen sier blant annet at man trenger 5000 flere sengeplasser innen 2030, en økning på nesten 50%. Dette er et viktig tema og Petersen og Myrbostad ved SINTEF har mange gode betraktninger og mulige strategier. I tillegg til dette, kunne man også nevne:

- Historisk har vi klart slike omstillinger før. I 1950 var det i følge Lars Østby ved SSB 7 yrkesaktive for hver pensjonist. I 2004 var tallet 4,4, mens projeksjonene til SSB er 3,7 i 2020 og 2,5 i 2050. Det betyr ikke at det er lett, men det er mulig.

- Det er ikke sikkert at fremtidens 70 åringer er like syke som dagens 70 åringer. For eksempel har andelen som rapporterer god eller bedre helse blant de over 65 år, gått opp fra 59% i 1995 til 67% i 2005 (OECD, egne tall). Ramm ved SSB viser også at andelen med nedsatt bevegelighet i gruppen 67-79 år har gått ned fra 40% i 1975 til 25% i 2005 (Helse i Norge, s. 76). Dette, sammen med en mulig økning i pensjonsalderen, vil redusere problemet. (Se her for en oversiktsartikkel i The Lancet om temaet)

- På den annen side åpner ny teknologi og høyere forventninger for at både unge og eldre vil etterspørre enda flere helsetjenester.

Kostnadene knyttet til økningen i sykehuskapasiteten beregnes til 50 milliarder kroner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar