mandag 18. mars 2013

Forvirring om helseutgifter


Debatten om Norge bruker mye eller lite på helse ser ikke ut til å ta slutt. I korthet vil konklusjonen avhenge av hva man sammenligner: Norge ligger høyt i forhold til andre land når vi sammenligner rene dollarutgifter, vi ligger mer midt på treet når man justerer for både det generelle prisnivået og helsespesifikke priser, og vi ligger lavt i forhold til vår inntekt.

Dette er illustrert i Figur 1. Figuren er basert på tall fra OECD og Eurostat og sammenligner helseutgiftene i Norge og nitten andre land i OECD. Utgiftene til eldreomsorg er tatt ut fordi mange land regner dette som en sosialutgift, mens andre land som i større grad fører det som en helseutgift. Vet å ta det ut unngår man regnskapsmessige problemer, men man mister også det aspekt at Norge bruker mye på denne delen av heletjenesten enn mange andre land.

Figur 1: Helseutgiftene i Norge og nitten andre OECD land i 2011*

Kilde: OECD Health Data, Eurostat. Utvalget består av de landene som i 2011 hadde tilgjengelige tall for utgifter, priser og andre variable som inngikk i utregningene, inkludert USA der dette var mulig. Søylene for helseutgiftene som prosent av bruttonasjonalprodukt er på skala der 100% er 10 000.Share |

1 kommentar:

 1. Som du "indirekte" nevner i Stortingets utredningsseksjons Perspektiv 03/12 blir slike sammenligninger redusert til "mental mastrubasjon" så lenge man ikke tar hensyn til effektene av forbruket (helsegevinst per innskutt krone).

  En annen tilnærming, som riktig nok gir svar på en annen problemstilling - men fortsatt er i samme gate - kan unngå noen av problemene man møter med kostnad / nytte sammenligninger mellom nasjoners helsetjenester.

  Ved å bruke GDP/capita som en proxy og sammenligne denne med sykdomsbelastningen i befolkningen (burden of disease) - og deretter undersøke hvordan helsevesenet reduserer burden of disease. Kan man se hvor effektivt helsevesen en nasjon har sett i forhold til ressurstilgangen og bruke dette til å si noe om nasjonale forskjeller i helsetjenesten.

  Norge kom ganske dårlig ut av det i Global burden of disease studien, kommentert her: http://alturl.com/8ngea

  Nå skal det sies at måling av burden of disease ikke er trivielt, og at fremgangsmåten mest sannsynlig kun bytter ut en type bias med en annen. Men, det ligger, etter min mening, et spennende potensial i fremgangsmåten.

  SvarSlett