mandag 20. september 2010

Ti på topp: Hvilke diagnoser bruker vi mest penger på?

Hvilke diagnoser bruker vi mest penger på i norske sykehus? Svaret avhenger av hvor detaljert man ønsker å være.
 
Dersom man ser på de litt over 20 hoveddiagnosegruppene, er det muskel og skjelettdiagnosene som dominerer med 18% av utgiftene. Deretter følger sykdommer i sirkulasjonsorganene (12%), åndedrettsorganene (9%), nervesystemet (7%) og fordøyelsesorganene (7%). Problemet med dette nivået, er at det kan være for lite detaljert. Det mange ønsker å vite er hvor mye vi bruker på hjerteinfarkt, hofteproblemer og andre forhold som ikke vises direkte i hoveddiagosegruppene.

Dersom man går noe mer detaljert til verks, kan man se på  kodene som brukes ved sykehusinnleggelser (ICD-10 kodene). Dersom man ser på alle innleggelser i 2008, får man da følgende tabell:

Tabell: De 15 ICD kodene man bruker mest penger på
Rangering Forklaring Kode (ICD-10) Samlet sum Prosent av alle utgifter
1 Stråling, kjemoterapi (kreft) Z51 1 446 402 768 3.7 %
2 Brudd i lårben S72 1 075 524 336 2.7 %
3 Bakteriell pneumoni J15 925 056 298 2.3 %
4 Hofteleddsartrose M16 924 474 878 2.3 %
5 Fødsel (etter fødested) Z38 911 755 639 2.3 %
6 Fødsel (normal) Z37 807 536 412 2.0 %
7 Kneleddsartrose M17 699 462 584 1.8 %
8 Akutt hjerteinfarkt I21 654 020 965 1.7 %
9 Lav fødselsvekt, immaturitet P07 638 218 988 1.6 %
10 Kronisk iskemisk hjertesykdom I25 614 067 171 1.6 %
11 Hjerneinfarkt (akutt) I63 573 436 400 1.4 %
12 Respirasjonssvikt J96 529 721 208 1.3 %
13 Annen sepsis A41 513 850 591 1.3 %
14 Knelidelser M23 472 548 899 1.2 %
15 Dialyserelatert Z49 470 901 541 1.2 %

Merk: Dette er rådataene slik de kommer fra NPR og den skiller ikke mellom skader og degenerative tilstander.

Problemet med denne tabellen er at den er for detaljert. Man får ikke noe samlet bilde av hvor mye man bruker på ulike helseproblemer. Et hjerteinfarkt, for eksempel, kodes forskjellig avhengig av om det er akutt eller ikke, nøyaktig hvor det inntreffer og andre forhold. Man får dermed ikke et samlet bilde av utgiftene til hjerteinfarkt dersom man bare ser på utgiftene til en kode på det mest detaljerte nivået. Nå er tabellen over lagt på et mindre detaljert nivå (ved å ignorere det siste sifferet i koden) for å samle utgiftene i noe større kategorier, men det er fremdeles slik at den ikke er grov nok. Vi ser for eksempel at fødsler kommer på tre ulike steder allerede i denne tabellen (rangering 5, 6, og 9) og at disse bør slås sammen dersom man ønsker å se på kostnader knyttet til "fødsler generelt."

Dersom man prøver å legge sammen kostnadene i litt større kategorier, kan man få følgende tabell:


Hva Samlet sum Prosent av alle kostnader
Lårben/hofte 4 470 460 540 11 %
Fødsler 4 027 073 496 10 %
Kreft 2 707 257 136 7 %
Hjerte 1 925 905 155 5 %
Alzheimer 616 480 670 2 %

Denne tabellen representerer ikke en konklusjon og bør ikke siteres som det, men et eksempel på hva man må gjøre dersom man ønsker å se på kostnader knyttet til ulike diagnoser på et mer detaljert nivå enn hoveddiagnoser, men mindre detaljert enn hver enkelt minste diagnosekategori. Før tabellen kan brukes, må man imidlertid være sikker på at de mest relevante kategoriene er komment med. For fødsler er denne tabellen rimelig sikker, men for de andre - spesielt kreft og hjerte - kan det være utelatte utgiftskategorier. Det betyr ikke at tabellen er uinteressant. Selv når man bare tar med hovedkategoriene, ser det ut som om lårbenproblemer utgjør en overraskende stor andel av kostnadene med over 10%. Mer graving gjenstår for å dobbeltsjekke, sammenligne med andre land og se på de andre kategoriene i mer detalj. Det man kan si er at fødsler og lårben til sammen utgjør over 20% av utgiftene og at de 15 mest kostbare diagnosene (av 1500 mulige diagnoser) til sammen står for omtrent 30% av alle utgiftene.Share |

2 kommentarer:

  1. Takk til en våken leser som så en kodefeil i tabellen. Det er nå rettet!

    SvarSlett
  2. Thomas Helle-Valle25. august 2013 kl. 11:23

    Kostnader, er det målt iht DRG?

    SvarSlett